9/2015

SPIS TREŚCI Nr 9/2015

Strona tytułowa i redakcyjna

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

ZBIGNIEW CZACHÓR
Kryzys w Unii Europej skiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych

JANUSZ RUSZKOWSKI
Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna

JÓZEF FISZER
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz. I

TOMASZ KUBIN
Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla fiinkcjonowania UE

BARBARA CURYŁO
Właściwości negocjacji w Unii Europejskiej: wybrane aspekty teoretyczne

WOJCIECH NOWIAK
Starzenie się społeczeństw i migracja – dwa główne wyzwania Europy w II dekadzie
XXI wieku. Czy jesteśmy gotowi na zmiany?

RYSZARD ZIĘBA
Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Akńi Końcowego KBWE

JOLANTA BRYŁA
Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
Zmienne wrelacjach politycznych Unii Europejskiej z Egiptem po roku 2012

ANNA POTYRAŁA
Demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka w aktywności
Unii Europej skiej wobec Egiptu

MARCIN LASOŃ
Zaangażowanie Polski w misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce
w drugiej dekadzie XXI wieku

ANNA PATEREK
Kryzys w Mali jako wyzwanie dla wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa
i obrony Unii Europej skiej w latach 2012-2014

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze
kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej

RAFAŁ WIŚNIEWSKI
Mlitary-Industrial aspects of Turkish defence policy

ARTUR STASZCZYK
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego

PAWEŁ TURCZYŃSKI
Rola Unii Europejskiej w negocjacjach nad irańskim programem atomowym

BOGDAN KOSZEL
Hegemon wbrew własnej woli? Problemy i wyzwania dla przywództwa Niemiec
w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

ANDRZEJ MŁYNARSKI
Europejskie przywództwo. Niemcy w Unii Europejskiej

MICHAŁ KOSMAN, PAWEŁ MALENDOWICZ
Glos polskich i niemieckich nacjonalistów w debacie na temat integracji europejskiej

AGNIESZKA BIELAWSKA
Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

JADWIGA KIWERSKA
Ukraina i stosunki transatlantyckie

TOMASZ MŁYNARSKI
Uwarunkowania transformacji polityki energetycznej Francji. Między ekologiczną modernizacją a ekonomiczną kalkulacją

ANNA DIAWOŁ-SITKO
Znaczenie energii odnawialnej w polityce eurośródziemnomorskiej – uwarunkowania
i perspektywy rozwoju

KAMIL ZAJĄCZKOWSKI
TRozwój i zmiany klimatu w polityce zewnętrznej UE na przykładzie Afryki

ZDZISŁAW W. PUŚLECKI
Region, innovation and knowledge in strategy of European Union economic growth
and social security

MACIEJ WALKOWSKI
Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego
Unii Europejskiej w dobie narastającej konkurencji globalnej

JOANNA SKRZYPCZYŃSKA
Integracja regionalna UE a reguły GATT/WTO

KRZYSZTOF HAJDER
Związki wolności ekonomicznej i rozwoju społeczno-gospodarczego
w Unii Europejskiej w latach 2007-2013

MARTA GÓTZ
The state’s role in the economy after a crisis – the rationale behind it
and recommendations

ADAM BARABASZ
Polskie reakcje na I rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Wielką Brytanię, Danię,
Irlandię (1961-1973)

JUSTYNA MIECZNIKOWSKA
Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech

HANNA WAWROWSKA
Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu
„Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna

WOJCIECH PRAŻUCH
Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym

OCENY I OMÓWIENIA

Jerzy Babiak, 10 lat Polski w Unii Europejskiej (Joanna JANCZ)
Tomasz Grzegorz Grosse, Wposzukiwaniu geoekonomii w Europie (Marek REWIZORSKI)
Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu konfliktów międzynarodowych, red. Anna Skolimowska (Marta WITKOWSKA)
Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach, red. J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (Rafał KAMPROWSKI)
Joseph Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur (Mikołaj TOMASZYK)


Autorzy tekstów, Instrukcje dla autorów, Lista recenzentów zewnętrznych czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” w roku 2014