Procedura recenzowania i lista recenzentów

 1. Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej  dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
 2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście zewnętrznych recenzentów współpracujących z Redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. W przypadku tekstów przygotowanych w języku obcym jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów
 3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
 4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzji. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do publikacji.
 5. Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja Rocznika.
 6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce„.
 7. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami polityki Open Access Policy przyjętymi przez czasopismo.

Lista recenzentów zewnętrznych czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej w roku 2022

 1. dr hab. Agnieszka Cianciara, Polska Akademia Nauk, Polska, agcian@isppan.waw.pl
 2. prof. dr hab. Józef Fiszer, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Polska, fiszer@isppan.waw.pl
 3. prof. UW, dr hab. Aleksandra Gasztold, Uniwersytet Warszawski, Polska, a.gasztold@uw.edu.pl
 4. dr Radosław Grodzki, Instytut Zachodni w Poznaniu, Polska, grodzki@iz.poznan.pl
 5. prof. UEP, dr hab. Izabela Janicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska, Izabela.Janicka@ue.poznan.pl
 6. dr Krzysztof Kaczmarek, Politechnika Koszalińska, Polska, krzysztof.kaczmarek@tu.koszalin.pl
 7. prof. UMK, dr hab. Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska, jknopek@wp.pl
 8. dr Artur Kopka, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy, kopka@europa-uni.de
 9. prof. UKW, dr hab. Michał Kosman, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska, michal.kosman@ukw.edu.pl
 10. prof. UR, dr hab. Tomasz Koziełło, Uniwersytet Rzeszowski, Polska, tkoziello@ur.edu.pl
 11. prof. UJ, dr hab. Krzysztof Koźbiał, Uniwersytet Jagielloński, Polska, krzysztof.kozbial@uj.edu.pl
 12. prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy, rkraemer@unipotsdam.de
 13. prof. UZ, dr hab. Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska, A.Kruk@ip.uz.zgora.pl
 14. dr Natalia Krzyżanowska, Örebro University, Szwecja, Natalia.krzyzanowska@oru.se
 15. prof. UŚ, dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, tomasz.kubin@us.edu.pl
 16. prof. UwB, dr hab. Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska, e.kuzelewska@uwb.edu.pl
 17. prof. Oscar Garcia-Luengo, University of Granada, Hiszpania, ogluengo@ugr.es
 18. prof. UKW, dr hab. Paweł Malendowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska, p.malendowicz@ukw.edu.pl
 19. prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński, Polska, andrzej.mania@uj.edu.pl
 20. dr Tomasz Marcinkowski, Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska, t_marcinkowski@poczta.onet.pl
 21. prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska, pmickiewicz@wp.pl
 22. prof. KAAFM, dr hab. Beata Molo, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska, beata.molo@interia.pl
 23. dr Tomasz Morozowski, Instytut Zachodni, Polska, morozowski@iz.poznan.pl
 24. prof. Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina, nyulia@ukr.net
 25. prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki, Uniwersytet Gdański, Polska, polgp@ug.edu.pl
 26. prof. US, dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński, Polska, proedu@usz.edu.pl
 27. prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska, andrzej.podraza@kul.pl
 28. dr Clara Portela, Uniwersytet w Walencji, Hiszpania, claraportela@yahoo.com
 29. prof. UAM, dr hab. Krzysztof Przybyszewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska, kprzyby@amu.edu.pl
 30. prof. UG, dr hab. Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański, Polska, marek.rewizorski@ug.edu.pl
 31. prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska, janusz.ruszkowski@usz.edu.pl
 32. prof. UKW, dr hab. Nartsiss Shukuralieva, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska, ns@ukw.edu.pl
 33. dr hab. Michał Słowikowski, Uniwersytet Łódzki, Polska, maslowikowski@poczta.uni.lodz.pl
 34. dr hab. Monika Sus, Hertie School of Governance w Berlinie, Niemcy, sus@hertie-school.org
 35. prof. dr hab. Ryszard Tomczyk, Uniwersytet Szczeciński, Polska, ryszard.tomczyk@usz.edu.pl
 36. prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University, Japonia, tyhuang@nccu.edu.tw
 37. dr hab. Piotr Tosiek, Uniwersytet Warszawski, Polska, p.tosiek@uw.edu.pl
 38. prof. UWr, dr hab. Paweł Turczyński, Uniwersytet Wrocławski, Polska, pawel.turczynski@uwr.edu.pl
 39. prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński, Polska, jjwec@wp.pl
 40. prof. Richard Whitman, Uniwersytet w Kent, Wielka Brytania, R.Whitman@kent.ac.uk
 41. dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski, Polska, m.witkowska@uw.edu.pl
 42. dr hab. Jakub Wódka, Polska Akademia Nauk, Polska, wodka@isppan.waw.pl
 43. prof. DSW, dr hab. Helena Wyligała, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska
 44. prof. UAM, dr hab. Anna Ziółkowska-Juś, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska, annazio@amu.edu.pl
 45. dr hab. Andrzej Zapałowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska, azapalowski@ur.edu.pl
 46. dr Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University, Albania, eldazotaj@yahoo.com
 47. prof. UR, dr hab. Krzysztof Żarna, Uniwersytet Rzeszowski, Polska, kzarna@ur.edu.pl

Lista recenzentów zewnętrznych czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej w roku 2021

 1. 1. dr hab. Maciej Cesarz, Uniwersytet Wrocławski, Polska, maciej.cesarz@uwr.edu.pl
 2. prof. dr hab. Józef Fiszer, Polska Akademia Nauk, Polska, fiszer@isppan.waw.pl
 3. prof. UW, dr hab. Aleksandra Gasztold, Uniwersytet Warszawski, Polska, a.gasztold@uw.edu.pl
 4. dr Radosław Grodzki, Instytut Zachodni w Poznaniu, Polska, grodzki@iz.poznan.pl
 5. dr Krzysztof Kaczmarek, Politechnika Koszalińska, Polska, krzysztof.kaczmarek@tu.koszalin.pl
 6. dr Artur Kopka, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy, kopka@europa-uni.de
 7. prof. UKW, dr hab. Michał Kosman, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska, michal.kosman@ukw.edu.pl 
 8. prof. UR, dr hab. Tomasz Koziełło, Uniwersytet Rzeszowski, Polska, tkoziello@ur.edu.pl
 9. prof. UJ, dr hab. Krzysztof Koźbiał, Uniwersytet Jagielloński, Polska, krzysztof.kozbial@uj.edu.pl
 10. prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy, rkraemer@unipotsdam.de
 11. prof. UZ, dr hab. Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska, A.Kruk@ip.uz.zgora.pl
 12. dr Natalia Krzyżanowska, Örebro University, Szwecja, Natalia.krzyzanowska@oru.se 
 13. prof. UŚ, dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, tomasz.kubin@us.edu.pl
 14. prof. UwB, dr hab. Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska, e.kuzelewska@uwb.edu.pl
 15. prof. Oscar Garcia-Luengo, University of Granada, Hiszpania, ogluengo@ugr.es
 16. prof. UKW, dr hab. Paweł Malendowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska, p.malendowicz@ukw.edu.pl
 17. dr Tomasz Marcinkowski, Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska, t_marcinkowski@poczta.onet.pl
 18. prof. WSZiB, dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Polska
 19. prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska, pmickiewicz@wp.pl
 20. prof. KAAFM, dr hab. Beata Molo, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska, beata.molo@interia.pl
 21. prof. Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina, nyulia@ukr.net
 22. prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska, Polska, czp55@wp.pl
 23. prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki, Uniwersytet Gdański, Polska, polgp@ug.edu.pl
 24. prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska, andrzej.podraza@kul.pl
 25. dr Clara Portela, Uniwersytet w Walencji, Hiszpania, claraportela@yahoo.com
 26. prof. UG, dr hab. Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański, Polska, marek.rewizorski@ug.edu.pl 
 27. prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska, janusz.ruszkowski@usz.edu.pl 
 28. prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, mieczyslaw.stolarczyk@us.edu.pl
 29. prof. PWSZ, dr hab. Zofia Sujkowska-Życka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Polska 
 30. dr hab. Monika Sus, Hertie School of Governance w Berlinie, Niemcy, sus@hertie-school.org 
 31. prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University, Japonia, tyhuang@nccu.edu.tw
 32. prof. UWr, dr hab. Paweł Turczyński, Uniwersytet Wrocławski, Polska, pawel.turczynski@uwr.edu.pl
 33. prof. Richard Whitman, Uniwersytet w Kent, Wielka Brytania, R.Whitman@kent.ac.uk
 34. dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski, Polska, m.witkowska@uw.edu.pl
 35. prof. dr hab. Witold Wojdyło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska, witold.wojdylo@wp.pl
 36. dr hab. Helena Wyligała, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska, helena.wyligala@dsw.edu.pl
 37. prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński, Polska, jjwec@wp.pl
 38. dr hab. Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski, Polska, k.zajaczkowski@uw.edu.pl
 39. dr. Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University, Albania, eldazotaj@yahoo.com
 40. prof. UJK, dr hab. Artur Życki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska, azsujk@wp.pl 

Lista recenzentów zewnętrznych czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej w roku 2020

 1. prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 2. prof. dr hab. Józef Fiszer, Polska Akademia Nauk, Polska
 3. prof. Oscar Garcia-Luengo, University of Granada, Hiszpania
 4. prof. UKW, dr hab. Michał Kosman, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 5. dr Artur Kopka, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy
 6. prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy
 7. dr hab. Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 8. prof. UKW, dr hab. Paweł Malendowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska
 9. prof. Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina
 10. prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska, Polska
 11. prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska 
 12. dr Clara Portela, Uniwersytet w Walencji, Hiszpania
 13. prof. UG, dr hab. Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański, Polska
 14. prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 15. dr hab. Monika Sus, Hertie School of Governance w Berlinie, Niemcy
 16. prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University, Japonia
 17. prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 18. prof. Richard Whitman, Uniwersytet w Kent, W. Brytania
 19. prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski, Polska
 20. dr Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University, Albania
 21. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Lista recenzentów zewnętrznych czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej w roku:
2019
1 Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
2 Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3 Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
4 Michał Kosman, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
5 Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski
6 Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański
7 Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
8 Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
9 Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University
10 Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
11 Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
12 Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
13 Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie
14 Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
15 Huang Tong-Yi, National Chengchi University, Japonia
16 Richard Whitman, Uniwersytet w Kent Wielka Brytania
17 Clara Portela, Uniwersytet w Walencji Hiszpania
18 Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski Polska
19 Monika Sus, Hertie School of Governance w Berlinie
20 Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
21 Oscar Garcia-Luengo, University of Granada
22 Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
23 Artur Kopka, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
24 Paweł Malendowicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2018
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Brian Pai Jen-Te, National Chengchi University
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Oscar Garcia-Luengo, University of Granada, Hiszpania
Dr Radosław Grodzki, Instytut Zachodni w Poznaniu
Prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University
dr hab. Izabela Janicka, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Dr Artur Kopka, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Dr hab. Michał Kosman prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie
Dr hab. Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Norten Meyerhoff Nielsen, United Nations University, Tokyo
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Agnieszka Nitschke, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Marek Rewizorski, Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Monika Sus, Hertie School of Governance w Berlinie
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Dr Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University, Albania
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2017
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Prof. Brian Pai Jen-Te, National Chengchi University
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Dr Radosław Grodzki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University
Prof. nadzw. UEP dr hab. Izabela Janicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Andrey A. Kinyakin, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa
Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska, Instytut Zachodni
Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Dr Artur Kopka EUV
Dr hab. Michał Kosman prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie,
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dr Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Gabriela Carmen Pascariu, Centre for European Studies, University of Iasi, Roumania
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Marek Rewizorski, Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Monika Sus, Hertie School of Governance
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University, Albania
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2016
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Radosław Grodzki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. nadzw. UEP dr hab. Izabela Janicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Andrey A. Kinyakin, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa
Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska, Instytut Zachodni
Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Dr hab. Michał Kosman prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie,
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dr Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Marek Rewizorski, Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2015
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Andrey A. Kinyakin, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa
Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie,
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dr Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Marek Rewizorski, Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2014
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Andrey A. Kinyakin, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa
Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie,
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dr Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Marek Rewizorski, Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2013
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Łukasz Bartkowiak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Dr Magdalena Drygiel, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Radosław Grodzki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. Tomasz Herzog, Uniwersytet Maine w Presque Isle, College of Education (USA)
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Dr hab. Izabela Janicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Faveo Stiftung für berufliche und interkulturelle Bildung
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Prof. dr hab. Edward Olszewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Sawczuk, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2012
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Łukasz Bartkowiak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Tomasz Herzog, Uniwersytet Maine w Presque Isle, College of Education (USA)
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Prof. dr hab. Edward Olszewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Sawczuk, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2011
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Łukasz Bartkowiak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Tomasz Herzog, Uniwersytet Maine w Presque Isle, College of Education (USA)
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Prof. dr hab. Edward Olszewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Janusz Sawczuk, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie