Rada Naukowa

Przewodniczący
Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Członkowie

Prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Redaktor naczelny RIE w latach 2007-2022
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Prof. dr Peter Čajka, Matej Bel University (Słowacja)
Prof. Erhard Crome, Institut für Internationale Politik w Poczdamie (Niemcy)
prof. Wojciech Forysiński Eastern Medirranean University (Cypr Północny)
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy)
Prof. Lutz Kleinwächter, BBW Hochschule Berlin (Niemcy)
Prof. Raimund Krämer, WeltTrends. Institut für Internationale Politik w Poczdamie, (Niemcy)
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
Dr Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University (Albania)
Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Polska)
Prof. Karolina Pomorska, Uniwersytet Leiden (Niderlandy)
dr Clara Portela, Uniwersytet w Walencji (Hiszpania)
Prof. Peter Terem, Uniwersytet im Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
prof. Richard Whitman, Uniwersytet w Kent (Wielka Brytania)
Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Prof. dr hab. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski (Polska)