Dobre praktyki

Dobre praktyki w procesie publikowania
w czasopiśmie „Rocznik Integracji Europejskiej”

 

Redakcja „Rocznika Integracji Europejskiej” podejmuje działania na rzecz zapobiegania nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.

Autorzy, którzy złożą artykuły deklarują oryginalność treści złożonego do druku tekstu. Ponadto, autorzy artykułów rekomendowanych do publikacji są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona, lub zaakceptowanego gdzie indziej w jakiejkolwiek formie.

Wskazane obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Rocznika Integracji Europejskiej” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct.

Szczegóły w załączniku „Dobre praktyki w publikowaniu”.