Kontakt

Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
e-mail: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl; rie@amu.edu.pl
www: rie.amu.edu.pl

Wydawca
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Druk i oprawa

Perfect – Gaul i wspólnicy sp.j, ul. Skórzewska 63, 60-185 Skórzewo

Prenumerata
E-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl
Dziekanat Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM