16/2022

SPIS TREŚCI, STRONA REDAKCYJNA MAREK REWIZORSKI External policy of the European Union as a late-Westphalian political innovation JANUSZ RUSZKOWSKI Regresywna koncepcja Unii Europejskiej na przykładzie dyskursu prowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość KAMIL ŁAWNICZAK Zwrot praktyczny w studiach europejskich – założenia i możliwości zastosowania NATALIA ADAMCZYK Globalne aspiracje Unii Europejskiej a jej miejsce i rola w […]

14/2020

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści TOMASZ GRZEGORZ GROSSE Perception of Polish Democracy in a Comparative Approach in Relation to the European Integration Processes RADOSŁAW ZENDEROWSKI Zachód odzyskany albo tragedia Europy Środkowej? Państwa Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej – perspektywa kulturowo-cywilizacyjna IRENA POPIUK-RYSIŃSKA Suwerenność państw w międzynarodowych organizacjach integracyjnych ANNA WIERZCHOWSKA Granice rozwoju systemu politycznego […]

13/2019

Strona tytuowa, redakcyjna i spis treści MAREK ŻYROMSK Some European roots of the personality cult phenomenon – the attempt of comparative approach ZBIGNIEW CZACHÓR The political system of the European Union and the politological and political determinants of the activity of the EU Council and the European Council JÓZEF M. FISZER Koncepcje reform Unii Europejskiej […]

12/2018

Strona tytułowa i redakcyjna, spis treści Rozprawy i artykuły JANUSZ RUSZKOWSKI Usytuowanie OLAF w systemie wielopoziomowego zarządzania Unii Europejskiej BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER Rada Europejska w procesie przekształceń strukturalnych 1961-1977 JANUSZ JÓZEF WĘC Germany’s Stance on the EU Treaty Reform in the Years 2005-2009 SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI Three dimensions of modern terrorism in the European Union JADWIGA KIWERSKA […]

11/2017

SPIS TREŚCI Nr 11/2017 Strona tytułowa i redakcyjna ROZPRAWY I ARTYKUŁY Słowo wstępne ANDRZEJ PODRAZA Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa: Unia Europejska partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO? ANNA MORACZEWSKA Hybrydowość granic Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym ZBIGNIEW CZACHÓR The European Council in view of external security and international threats to the European Union. Between […]

10/2016

SPIS TREŚCI Nr 10/2016 Strona tytułowa i redakcyjna ROZPRAWY I ARTYKUŁY ZBIGNIEW D. CZACHÓR Budowanie zdolności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju. Analiza instytucjonalna w świetle teorii wymian TOMASZ GRZEGORZ GROSSE Vehicle for modernization in trouble. How the eurozone crisis have changed cohesion policy RAFAŁ RIEDEL Ekonomia polityczna jako interdyscyplinarne podejście do studiów nad […]

9/2015

SPIS TREŚCI Nr 9/2015 Strona tytułowa i redakcyjna ROZPRAWY I ARTYKUŁY ZBIGNIEW CZACHÓR Kryzys w Unii Europej skiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych JANUSZ RUSZKOWSKI Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna JÓZEF FISZER Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz. I TOMASZ KUBIN Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. […]

8/2014

SPIS TREŚCI Nr 8/2014 Spis treści ROZPRAWY I ARTYKUŁY HELMUT MATTHES Eurokrise ohne Ende – Was nun? ZBIGNIEW CZACHÓR Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019 JANUSZ J. WĘC Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania JUSTYNA ZAJĄC Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej BOGDAN KOSZEL The Union for the Mediterranean in […]

7/2013

SPIS TREŚCI Nr 7/2013 Strona tytułowa i redakcyjna Spis treści ROZPRAWY I ARTYKUŁY TOMASZ GRZEGORZ GROSSE O zmianie instytucjonalnej w Europie w okresie kryzysu BOGDAN KOSZEL Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej w okresie rządów prezydenta Françoisa Hollande’a JERZY BABIAK Zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej KRZYSZTOF HAJDER Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle […]

6/2012

SPIS TREŚCI Nr 6/2012 Strona tytułowa i redakcyjna Spis treści ROZPRAWY I ARTYKUŁY ERHARD CROME Deutschland in Europa. Eine neue Rolle nach der Finanzkrise? JOCHEN FRANZKE Die Eurokrise und ihre strategischen Folgen fur Europa ERHARD CZIOMER Wyzwania kryzysu zadłużenia strefy euro dla poszukiwania nowej roli Niemiec w Unii Europejskiej w XX wieku JANUSZ RUSZKOWSKI Pierwotne i […]