7/2013

SPIS TREŚCI Nr 7/2013

Strona tytułowa i redakcyjna

Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

TOMASZ GRZEGORZ GROSSE
O zmianie instytucjonalnej w Europie w okresie kryzysu

BOGDAN KOSZEL
Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej w okresie rządów
prezydenta Françoisa Hollande’a

JERZY BABIAK
Zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej

KRZYSZTOF HAJDER
Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle kryzysu gospodarczego lat 2008–2013

ROBERT KMIECIAK
Samorząd gospodarczy w państwach Unii Europejskiej

MAREK REWIZORSK
G-8 czy G-8,5? Uwagi na temat uczestnictwa Unii Europejskiej w grupie ośmiu

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
Instrument na rzecz Stabilności w latach 2007–2013 w Afryce Zachodniej – uwarunkowania, mechanizm wdrażania i efektywność projektów dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
Turkey and Its Position on the Cyprus Question Since 1974

MIRON LAKOMY
Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego – zarys problemu

PIOTR MICKIEWICZ
Morze Bałtyckie w rosyjskiej polityce zagranicznej i strategii morskiej

ANDREI KINYAKIN
Deutsch-russische Beziehungen und die Europäische Union. Kommentar

PAWEŁ MALENDOWICZ
Polonia amerykańska wobec członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej

MATERIAŁY – PRZEGLĄDY – KOMENTARZE

MICHAŁ M. KOSMAN
Problem Kosowa w polityce europejskiej w latach 1998–2013. Rola Unii Europejskiej i Niemiec

RENATA PODGÓRZAŃSKA
Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich

MALWINA KSIĘŻNIAKIEWICZ
Niemcy i europejskie aspiracje Chorwacji (1991–2013)

ALEKSANDRA KRUK
Austria wobec procesu integracji europejskiej

ARTUR STASZCZYK
Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po zawarciu Traktatu z Lizbony

JAROSŁAW JAŃCZAK
Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej

ADAM JASKULSKI
Założenia polityki transportowej Unii Europejskiej w XXI wieku. Uwarunkowania, wyzwania, strategie działania

NICOLE KASPER, MIKOŁAJ J. TOMASZYK
Komitet do spraw europejskich w polskim systemie koordynacji polityki europejskiej

BEATA KOSOWSKA-GĄSTOŁ
Zagadnienie istnienia europejskiego systemu partyjnego – rozważania terminologiczne

LUDMIŁA NIKITINA
Program TACIS w Federacji Rosyjskiej – uwarunkowania wdrażania, mechanizm instytucjonalny, efektywność

RAFAŁ KAMPROWSKI
Problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa Unii Europejskiej

PAWEŁ GONDEK
Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich

ANNA WESOŁOWSKA
Proces Boloński i powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

ADAM BARABASZ
Integracja europejska na łamach tygodnika „Rzeczywistość”

Dokumenty Unijne

OCENY I OMÓWIENIA

Autorzy tekstów