11/2017

SPIS TREŚCI Nr 11/2017

Strona tytułowa i redakcyjna

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Słowo wstępne

ANDRZEJ PODRAZA
Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa:
Unia Europejska partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO?

ANNA MORACZEWSKA
Hybrydowość granic Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym

ZBIGNIEW CZACHÓR
The European Council in view of external security and international threats
to the European Union. Between idealism and realism

TOMASZ STĘPNIEWSKI
Patrząc na Wschód: Unia Europejska wobec niestabilnego wschodniego sąsiedztwa

RYSZARD ZIĘBA
Promocja demokracji przez Zachód we wschodniej części Europy w XXI wieku

ANDRZEJ PODRAZA, TOMASZ STĘPNIEWSKI
Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności
południowego i wschodniego sąsiedztwa

ELŻBIETA KUŻELEWSKA, ADAM R. BARTNICKI
Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy

CZESŁAW PARTACZ
Krytyczne spojrzenie na europejskie aspiracje Ukrainy i stanowisko Polski

PAWEŁ OLSZEWSKI, ADRIAN CHOJAN
Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich

JOCHEN FRANZKE
Ansätze künftiger deutscher Russlandpolitik in Wahlprogrammen von sechs
politischen Parteien zur Bundestagswahl 2017

BOGDAN KOSZEL
The results of German European policy under Angela Merkel (2005–2017)

BEATA MOLO
Niemcy w procesie liberalizacji rynku energii Unii Europejskiej na przykładzie
sektora elektroenergetycznego

PAWEŁ MALENDOWICZ
Francja a Europa w programie Frontu Narodowego i deklaracjach Marine Le Pen

YANN WERNERT
Wiederaufleben der deutsch-französischen Partnerschaft? Eine Bestandsaufnahme
im doppelten Wahljahr 2017

MAGDALENA MUSIAŁ-KARG
Referenda and their impact on the future of a united Europe. Brexit and the shape
of the European Union

KONRAD NIKLEWICZ
Asserting the leadership in Brexit negotiations

JUSTYNA ZAJĄC
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017

ARTUR ADAMCZYK
Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej
Turcji?

MICHAŁ M. KOSMAN
Kryzys imigracyjny w UE w latach 2015–2017. Aspekty prawne i polityczne

RENATA PODGÓRZAŃSKA
Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich

ANDRZEJ SZABACIUK
Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej

ANITA ADAMCZYK
The influx of persons seeking international protection in Poland compared to other EU
states during the EU migration crisis (2014–2016)

PIOTR BURGOŃSKI
Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej

CEZARY TROSIAK
The role of ethno-regional parties in European integration. Is it a distractor or
a catalyst?

PIOTR TOSIEK
„Demokracja międzyrządowa” – w kierunku rekonstrukcji polskiej koncepcji
reformy instytucjonalnej UE

REMIGIUSZ ROSICKI
Clean and dirty energy cultures in the European Union

JÓZEF M. FISZER
Stosunki Unia Europejska – Chiny w XXI wieku

JOANNA SKRZYPCZYŃSKA
Market protection policy of the European Union against imports from China

ADAM BARABASZ
Poland and the Comecon – EEC relations

OCENY I OMÓWIENIA

E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska (red.), Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej (ANNA RATAJCZAK)
Joanna Ciesielska-Klikowska, Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992–2007 (ALEKSANDRA KRUK)
Krzysztof Malinowski (red.), Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej (RENATA PODGÓRZAŃSKA)
Ireneusz Kraś (red.), Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w. (MAŁGORZATA SOJA)

Autorzy tekstów