16/2022

SPIS TREŚCI, STRONA REDAKCYJNA

MAREK REWIZORSKI
External policy of the European Union as a late-Westphalian political innovation

JANUSZ RUSZKOWSKI
Regresywna koncepcja Unii Europejskiej na przykładzie dyskursu prowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość

KAMIL ŁAWNICZAK
Zwrot praktyczny w studiach europejskich – założenia i możliwości zastosowania

NATALIA ADAMCZYK
Globalne aspiracje Unii Europejskiej a jej miejsce i rola w układzie sił

JÓZEF M. FISZER
Geneza Trójkąta Weimarskiego i jego rola w integracji Europy po zakończeniu zimnej wojny

JADWIGA KIWERSKA
„America First”. Relacje administracji Trumpa z Unią Europejską

JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA, BARTOSZ MĄDRY
Koniec z Françafrique? Polityka Emmanuela Macrona wobec państw afrykańskich

ALEKSANDRA KRUK
German reactions to political changes in Italy after 2016

CZESŁAW PARTACZ
Polityczno-historyczne determinanty europejskiej polityki zagranicznej Republiki Finlandii

ANNA PATEREK
Austriacka polityka rozwojowa wobec globalnych wyzwań

POLINA KHMILEVSKA
The European Union in the face of Russia’s war with Ukraine

VADYM ZHELTOVSKYY
Wpływ przywództwa politycznego na rewizję polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie

OLESIA TKACHUK
Three decades of relations between the European Union and Moldova – from cooperation to the membership perspective

RAFAŁ KAMPROWSKI
The raw materials policy of the European Union for rare earth elements

ŁUKASZ BUDZYŃSKI
Problem nieufności do rządów narodowych w krajach Unii Europejskiej w kontekście postrzeganej niekompetencji w doborze środków do walki z pandemią COVID-19

JUSTYNA MIECZNIKOWSKA-JERZAK
Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego w Polsce – ocena wyzwań i szans wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie

MONIKA SZYNOL
Poland in the EU Development Policy: Active Participant or Passive Donor?

AGNIESZKA NITSZKE
Inicjatywa Trójmorza. Role – funkcje – kontrowersje z perspektywy teorii europeizacji

PIOTR BURGOŃSKI
„Konferencja w sprawie przyszłości Europy” wobec zmian polityki równościowej i antydyskryminacyjnej

ALEKSANDRA RABA-SCHULZE
Polityka równościowa Unii Europejskiej. Implikacje dla bezpieczeństwa i praw kobiet

EWA MARIA WŁODYKA
Dostępność cyfrowa w Unii Europejskiej – praktyka i założenia teoretyczne

ADAM BARABASZ
On the Road to the Membership of the European Communities. Political, Economic and Social Changes in Greece, Spain, Portugal discussed in the “Polityka” weekly magazine (1981–1987)

ARKADIUSZ MELLER
Integracja Europy Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej Karola Stefana Frycza (1910–1942)

TOMASZ R. SZYMCZYŃSKI
Jean Grondin i aktualność jego perspektywy hermeneutycznej dla Europy i świata

OCENY I OMÓWIENIA
Jadwiga Kiwerska, Sojusz w kryzysie. Prezydentura Donalda Trumpa i relacje transatlantyckie (FILIP BRUST)

Michał M. Kosman, Konflikt rosyjsko-ukraiński o Krym (2014–2019). Wybrane aspekty z uwzględnieniem stanowiska Niemiec (ANNA RATAJCZAK)

Mieczysław Stolarczyk, Główne tendencje ewolucji globalnego i europejskiego systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym i ich niektóre implikacje (ŁUKASZ STYPA)

Tadeusz Wallas, Beata Przybylska-Maszner, Maciej Walkowski (ed.), EU external actions
in the contested global order (ALEKSANDRA ADAMISZYN)

Autorzy tekstów

Instrukcje dla autorów