POLITYKA OPEN ACCESS

Polityka Open Access, przyjęta przez czasopismo naukowe “Rocznik Integracji Europejskiej” bazuje na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badań przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Z tego względu, Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie “Rocznik Integracji Europejskiej” są zobowiązani do przekazania wydawcy (Wydawnictwu Naukowemu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prawa do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma, platformie Presto oraz w bazach referencyjnych, w których indeksowane jest czasopismo. W przypadku tekstów przygotowywanych przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do przekazania praw określonych powyżej. Przyznanie wydawcy wyłącznego prawa publikacji artykułu w tradycyjnej formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w rozpowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szeroko rozpoznawalni. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczane we wskazanych bazach nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.