5/2011

Strona tytułowa i redakcyjna, spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

HEINZ KLEGER
Über das erfolgreiche Scheitern einer europäischen Verfassung

THOMAS MEHLHAUSEN
Die Osterweiterung der Europäischen Union. Die anomischen Konsequenzen der deutschen Wiedervereinigung

ERHARD CZIOMER
Od światowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewnątrzpolityczne dla Niemiec w latach 2008-2011

TIMM BEICHELT, JAROSŁAW JAŃCZAK
Studia europejskie jako element internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej

JEROEN VAN DEN BOSCH
Troubles in the heart of the EU – Political crisis in Belgium

THOMAS HICKMANN, JULKA JANTZ
Die richtungweisende Führungsrolle der Europäischen Union in der internationalen Klimapolitik

YULIANA PALAGNYUK
European Neighborhood Policy as a Cooperation Instrument between Ukraine and the EU  

DMYTRO VOLODIN
How to legitimate the European Union and the integration process: EU governance approach

BOGDAN KOSZEL
Niemcy wobec kryzysu finansowego strefy euro państw Unii Europejskiej

MICHAŁ M. KOSMAN
Główne przestrzenie współpracy Unii Europejskiej z Rosją od schyłku XX wieku. Perspektywa niemiecka Unia Europejska w dwa lata od wejścia w życie Traktatu z Lizbony

MIKOŁAJ J. TOMASZYK
Unia Europejska w dwa lata od wejścia w życie Traktatu z Lizbony

PATRYCJAKOZUB
Parlament Europejski wobec reformy systemu instytucjonalnego w trakcie obrad Konwentu w sprawie przyszłości Europy  

JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA
Rumunia i Bułgaria na drodze do Unii Europejskiej (1990-2007) – perspektywa Niemiec i Francji

STANISŁAW KONOPACKI
Uwarunkowania i priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku

JUSTYNA ZAJĄC
Unia Europejska wobec idei państwa palestyńskiego

PAULINA OLECHOWSKA
Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analiza prasy regionalnej w latach 2002-2004

MATERIAŁY – PRZEGLĄDY – KOMENTARZE

ALEKSANDRA GUZOWSKA
Mechanizmy Finansowe 2004-2009 – pozaunijne źródła wsparcia rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski

BARBARA CURYŁO
Być albo nie być w Europie – dylematy integracyjne Wielkiej Brytanii

ADAM BARABASZ
Realizacja Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

ADAM KIRPSZA
Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich

SWIETŁANA SYDUN
Partnerstwo Wschodnie – szansa dla europejskiej integracji państw poradzieckich

KSENIA KAKAREKO
Unia Europejska w dążeniu do przestrzegania praw człowieka na Białorusi

WOJCIECH KOTOWICZ
Obwód Kaliningradzki FR w stosunkach unijno-rosyjskich

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
Integracja europejska w polityce zagranicznej Turcji za rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP)

PAWEŁ MALENDOWICZ
Myśl polityczna i struktury organizacyjne ruchu anarchistycznego w państwach Unii Europejskiej w dobie przemian globalizacyjnych

PAWEŁ KOŁEK
Unia Beneluksu – nowa odsłona starej współpracy  

DOKUMENTY UNIJNE

Dok. 1.  Przemówienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim 6 lipca 2011 r.
na inaugurację polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Dok. 2.  Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 1.07.2011-31.12.2011
(fragmenty)

Dok. 3.  Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (11 marca 2011 r.). Oświadczenie

Dok. 4.  Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.)

Dok. 5.  Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 23-24 czerwca 2011 r.

OCENY I OMÓWIENIA

Bogusław Jagusiak, Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej (Bogdan KOSZEL)
Luuk van Middelaar, Przejście do Europy. Historia pewnego początku (Aleksandra KRUK)
Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, pod red. Zbigniewa Czachóra i Tomasza R. Szymczyńskiego (Anna WESOŁOWSKA-MACIEJEWSKA)
Aleksandra Moroska, Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce) (Marta ZOBENIAK)
Europejskie innowacje. Teoria i praktyka, red. Jerzy Babiak, Tadeusz Baczko (Adam JASKULSKI)
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, red. Marek Rewizorski (Marek GÓRKA)