17/2023

Spis treści

WIESŁAW BOKAJŁO
Jeana Monneta metody integracji Europejczyków prowadzące do przekształcenia
w Stany Zjednoczone Europy

PAWEŁ J. BORKOWSKI
Francuska Europa, Europa Macrona – progresywna polityzacja projektu
integracyjnego

BOGDAN KOSZEL
Nouvel èlan? European context of Germany-France relations
under President Emmanuel Macron (2017–2021)

ANDRZEJ PODRAZA
Polska debata o modelu integracji w ramach Unii Europejskiej w latach 2015–2022.
Spór pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską

BOŻENA GIERAT-BIEROŃ
Cultural Diplomacy as a Tool of the External Relations Between the UE
and the USA

RYSZARD ZIĘBA
Implikacje polityki rozszerzania NATO

JÓZEF M. FISZER
Agresja Rosji na Ukrainę i perspektywy jej akcesji do struktur euroatlantyckich

ŁUKASZ DONAJ, IVAN US, SVITLANA RADZIYEVSKA
Grain issue in relations between Ukraine and the EU

PAWEŁ MALENDOWICZ, AGNIESZKA PAZDERSKA
Internet jako przestrzeń „popularyzacji” idei „dezintegracji” Unii Europejskiej.
Analiza przekazu radykalnych grup i ruchów politycznych

REMIGIUSZ ROSICKI
Energy transition in the European Union – institutional and legal factors

TOMASZ MERING
Polityka przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu UE w latach 2019–2023

PATRYK CHMIELARZ
Analiza bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
dostaw gazu ziemnego w latach 2015–2021 w powiązaniu z działaniami
politycznymi oraz prawnymi

TOMASZ MARCINKOWSKI
Dylematy kryzysowe Unii Europejskiej: pandemia i zielony ład

EWA ŁAŹNIEWSKA, DARIUSZ TROJSZCZAK, KHRYSTYNA PRYTULA
Migracje z Ukrainy do państw członkowskich UE w latach 2014–2023

KLAUDIA GOŁĘBIOWSKA
Alternative für Deutschland: rhetoric against migrants as a threat to democracy
in Germany

PETER IRABOR
Response of the European Union on Return Directive and Readmission Agreements
(RDRAs) on Nigerian Irregular Migrants

JOANNA SKRZYPCZYŃSKA
Reforma instrumentów ochrony rynku UE i jej wpływ na politykę antydumpingową
UE wobec Chin

IWETTA ANDRUSZKIEWICZ, NATALIA STRZEMKOWSKA
The principle of equality and non-discrimination in EU sources of law,
and the situation of women in Afghanistan

ZBIGNIEW CZACHÓR, ARKADIUSZ JAN SÓJKA
European Space Programme for the Arctic

KAMIL LATOS
Wzmacnianie bezpieczeństwa strefy Schengen: problematyka wielkoskalowych
systemów informacyjnych w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskie
j

ARTUR NIEDŹWIECKI
Włoskie organizacje mafijne jako niepaństwowi aktorzy polityczni

DEBIUTY NAUKOWE

MICHAŁ REKOWSKI
Conceptualizing European Strategic Autonomy

ILONA POSELIUZHNA
Towards the Politicization of Artificial Intelligence in the EU? External Influences
and Internal Dynamics

MARHARYTA BLYZNIUK
Pozablokowość w polityce bezpieczeństwa Ukrainy – zapomniana koncepcja?

OCENY I OMÓWIENIA

  • Józef M. Fiszer, Adrian Chojan (red.), Stany Zjednoczone słabnącym hegemonem? Przejawy, przyczyny i skutki dla świata w XXI wieku (JADWIGA KIWERSKA)
  • Marta Witkowska, Radosław Potorski, Danuta Kabat-Rudnicka, Karolina Boiret, Dylematy systemowe Unii Europejskiej u zarania trzeciej dekady XXI w. (AGNIESZKA BIELAWSKA)
  • Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár (red.), Security Forum 2022. Conference Proceedings From the 15th Annual International Scientific Conference, February 9th, 2022 (PAWEŁ MALENDOWICZ)
  • Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Financial engineering in sustaible funding of urban development in the EU. Reflections on the JESSICA Initiative (EWA MAŁUSZYŃSKA)