Review procedure and list of reviewers

  1. The Editorial Board of the Rocznik Integracji Europejskiej carries out a preliminary verification of submitted texts to examine their relevance for the profile of the periodical and conformity to editorial requirements.
  2. Texts that have been initially approved are submitted for reviews by two reviewers listed as collaborators of the Editorial Board. If a text is written in a foreign language, one of the reviewers is affiliated with an institution abroad. The names of the reviewers of individual texts are not disclosed.
  3. The principle of anonymity is observed in the review process with respect to the author and the reviewers (double-blind review process).
  4. The reviewers evaluating the text fill in a review form. The form is available from the website of the periodical.
  5. The function of the review is consultative, which means that the final decision of accepting the text for print is made by the periodical’s Editorial Board.

Detailed review principles of papers are in accordance with the guidelines of the Ministry of Science published in the booklet Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce [Good practices in academic review procedures].

List of reviewers in the year:

2018
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Brian Pai Jen-Te, National Chengchi University
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Oscar Garcia-Luengo, University of Granada, Hiszpania
Dr Radosław Grodzki, Instytut Zachodni w Poznaniu
Prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University
dr hab. Izabela Janicka, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Andrey A. Kinyakin, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa

Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie

Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Dr Artur Kopka, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Dr hab. Michał Kosman prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie
Dr hab. Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Norten Meyerhoff Nielsen, United Nations University, Tokyo
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Agnieszka Nitschke, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Marek Rewizorski, Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Monika Sus, Hertie School of Governance w Berlinie
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Dr Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University, Albania
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2017
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Prof. Brian Pai Jen-Te, National Chengchi University
Dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
Prof. Yonhyok Choe, Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
Dr Radosław Grodzki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University
Prof. nadzw. UEP dr hab. Izabela Janicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Andrey A. Kinyakin, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa

Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska, Instytut Zachodni
Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie

Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Dr Artur Kopka EUV
Dr hab. Michał Kosman prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie,
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dr Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Prof. Gabriela Carmen Pascariu, Centre for European Studies, University of Iasi, Roumania
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Podgórzańska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Marek Rewizorski, Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Monika Sus, Hertie School of Governance
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Prof. Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University, Albania
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2016
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, University of Warsaw
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, University of Warsaw
Dr Marceli Burdelski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, The University of Gdańsk
Prof. Yonhyok Choe, Södertörn University in Stockholm
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Prof. Jochen Franzke, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science in Warsaw
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Kazimierz Wielki University
Dr Radosław Grodzki, University of Szczecin
Prof. nadzw. UEP dr hab. Izabela Janicka, Poznań University of Economics and Business
Prof. dr hab. Jan Iwanek, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, The University of Finance and Management in Warsaw
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, The Jan Kochanowski University in Kielce
Dr Andrey A. Kinyakin, Russian Peoples` Friendship University

Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska, The Institute for Western Affairs in Poznań
Prof. Heinz Kleger, The University of Potsdam

Prof. Lutz Kleinwächter, The University of Potsdam

Dr hab. Michał Kosman prof. nadzw., Kazimierz Wielki University
Prof. Raimund Krämer, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Jagiellonian University in Kraków
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, The University of Wrocław
Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. nadzw. UKW, Kazimierz Wielki University
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, The University of Lower Silesia
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Kyiw National Shevcenko University
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, The Lower Silesian College of Entrepreneurship and Technology in Polkowice
Dr Paweł Olszewski, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science in Warsaw
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Koszalin University of Technology
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Dr hab. Renata Podgórzańska, University of Szczecin
Dr Marek Rewizorski, Pomeranian University in Słupsk
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, University of Szczecin
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, The University of Lower Silesia
Prof dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Lodz International Studies Academy
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, University of Warsaw
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, University of Warsaw
Prof. dr hab. Janusz Węc, Jagiellonian University in Kraków
Dr hab. Marta Witkowska, University of Warsaw
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, The John Paul II Catholic University of Lublin
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, University of Warsaw
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, The University of Warmia and Mazury in Olsztyn

2015
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, University of Warsaw
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, University of Warsaw
Dr Marceli Burdelski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, The University of Gdańsk
Prof. Yonhyok Choe, Södertörn University in Stockholm
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Prof. Jochen Franzke, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science in Warsaw
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Kazimierz Wielki University
Prof. dr hab. Jan Iwanek, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, The University of Finance and Management in Warsaw
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, The Jan Kochanowski University in Kielce
Dr Andrey A. Kinyakin, Russian Peoples` Friendship University

Prof. Heinz Kleger, The University of Potsdam

Prof. Lutz Kleinwächter, The University of Potsdam

Prof. Raimund Krämer, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Jagiellonian University in Kraków
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, The University of Wrocław
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, The University of Lower Silesia
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Kyiw National Shevcenko University
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, The Lower Silesian College of Entrepreneurship and Technology in Polkowice
Dr Paweł Olszewski, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science in Warsaw
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Koszalin University of Technology
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Dr hab. Renata Podgórzańska, University of Szczecin
Dr Marek Rewizorski, Pomeranian University in Słupsk
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, University of Szczecin
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, The University of Lower Silesia
Prof dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Lodz International Studies Academy
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, University of Warsaw
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, University of Warsaw
Prof. dr hab. Janusz Węc, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, The John Paul II Catholic University of Lublin
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, University of Warsaw
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, The University of Warmia and Mazury in Olsztyn

2014
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, University of Warsaw
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, University of Warsaw
Dr Marceli Burdelski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, The University of Gdańsk
Prof. Yonhyok Choe, Södertörn University in Stockholm
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Prof. Jochen Franzke, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science in Warsaw
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Kazimierz Wielki University
Prof. dr hab. Jan Iwanek, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, The University of Finance and Management in Warsaw
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, The Jan Kochanowski University in Kielce
Dr Andrey A. Kinyakin, Russian Peoples` Friendship University

Prof. Heinz Kleger, The University of Potsdam

Prof. Lutz Kleinwächter, The University of Potsdam

Prof. Raimund Krämer, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Jagiellonian University in Kraków
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, The University of Wrocław
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, The University of Lower Silesia
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Kyiw National Shevcenko University
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, The Lower Silesian College of Entrepreneurship and Technology in Polkowice
Dr Paweł Olszewski, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science in Warsaw
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Koszalin University of Technology
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Dr hab. Renata Podgórzańska, The University of Szczecin
Dr Marek Rewizorski, Pomeranian University in Słupsk
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, The University of Szczecin
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, The University of Lower Silesia
Prof dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Lodz International Studies Academy
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, University of Warsaw
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, University of Warsaw
Prof. dr hab. Janusz Węc, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, The John Paul II Catholic University of Lublin
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, University of Warsaw
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, The University of Warmia and Mazury in Olsztyn

2013
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, University of Warsaw
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Dr Łukasz Bartkowiak, The School of Management and Banking in Poznań
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, University of Warsaw
Dr Marceli Burdelski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, The University of Gdańsk
Prof. Yonhyok Choe, Södertörn University in Stockholm
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Dr Magdalena Drygiel, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Prof. dr hab. Józef Fiszer, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science in Warsaw
Prof. Jochen Franzke, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Kazimierz Wielki University
Dr Radosław Grodzki, University of Szczecin
Prof. Tomasz Herzog, University of Maine at Presque Isle, College of Education (USA)
Prof. dr hab. Jan Iwanek, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, The University of Finance and Management in Warsaw
Dr hab. Izabela Janicka, Poznań University of Economics
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, The Jan Kochanowski University in Kielce
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Jagiellonian University in Kraków
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, The University of Wrocław
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Faveo Stiftung für berufliche und interkulturelle Bildung
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, The University of Lower Silesia
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Kyiw National Shevcenko University
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, The Lower Silesian College of Entrepreneurship and Technology in Polkowice.
Prof. dr hab. Edward Olszewski, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Koszalin University of Technology
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Dr hab. Renata Podgórzańska, The University of Szczecin
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, The University of Szczecin
Prof. dr hab. Janusz Sawczuk, Opole University
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, The University of Lower Silesia
Prof dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Lodz International Studies Academy
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, University of Warsaw
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, University of Warsaw
Prof. dr hab. Janusz Węc, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, The John Paul IICatholic University of Lublin
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, University of Warsaw
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, The University of Warmia and Mazury in Olsztyn

2012
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, University of Warsaw
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Dr Łukasz Bartkowiak, The School of Management and Banking in Poznań
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, University of Warsaw
Dr Marceli Burdelski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, The University of Gdańsk
Prof. Yonhyok Choe, Södertörn University in Stockholm
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Prof. Jochen Franzke, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Kazimierz Wielki University
Prof. Tomasz Herzog, University of Maine at Presque Isle, College of Education (USA)
Prof. dr hab. Jan Iwanek, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, The University of Finance and Management in Warsaw
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, The Jan Kochanowski University in Kielce
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Jagiellonian University in Kraków
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, The University of Wrocław
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, The University of Lower Silesia
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Kyiw National Shevcenko University
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, The Lower Silesian College of Entrepreneurship and Technology in Polkowice.
Prof. dr hab. Edward Olszewski, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Koszalin University of Technology
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Dr hab. Renata Podgórzańska, The University of Szczecin
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, The University of Szczecin
Prof. dr hab. Janusz Sawczuk, Opole University
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, The University of Lower Silesia
Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Lodz International Studies Academy
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, University of Warsaw
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, University of Warsaw
Prof. dr hab. Janusz Węc, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, The John Paul IICatholic University of Lublin
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, University of Warsaw
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, The University of Warmia and Mazury in Olsztyn

2011
Prof. dr hab. Janusz Adamowski, University of Warsaw
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Dr Łukasz Bartkowiak, The School of Management and Banking in Poznań
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, University of Warsaw
Dr Marceli Burdelski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, The University of Gdańsk
Prof. Yonhyok Choe, Södertörn University in Stockholm
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Prof. dr hab. Aniela Dylus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Prof. Jochen Franzke, The University of Potsdam
Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, The University of Gdańsk
Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski, Kazimierz Wielki University
Prof. Tomasz Herzog, University of Maine at Presque Isle, College of Education (USA)
Prof. dr hab. Jan Iwanek, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Karol B. Janowski, The University of Finance and Management in Warsaw
Prof. dr hab. Kazimierz Kik, The Jan Kochanowski University in Kielce
Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, Jagiellonian University in Kraków
Dr Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, The University of Wrocław
Prof. dr hab. Andrzej Mania, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, The University of Lower Silesia
Prof. dr Yuliya Nesteriak, Kyiw National Shevcenko University
Dr Lothar Nettelmann, Deutsch-Polnische Gesellschaft Hannover
Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, The Lower Silesian College of Entrepreneurship and Technology in Polkowice.
Prof. dr hab. Edward Olszewski, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Koszalin University of Technology
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Dr hab. Renata Podgórzańska, The University of Szczecin
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, The University of Szczecin
Prof. dr hab. Janusz Sawczuk, Opole University
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, The University of Lower Silesia
Prof dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Lodz International Studies Academy
Prof. dr hab. Grażyna Ulicka, University of Warsaw
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, University of Warsaw
Prof. dr hab. Janusz Węc, Jagiellonian University in Kraków
Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, The John Paul II Catholic University of Lublin
Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, The University of Silesia in Katowice
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, University of Warsaw
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, The University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Leave a Reply