Contact

Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej

[Editors of the Yearbook of European Integration]
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
e-mail: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl; rie@amu.edu.pl
www: rie.amu.edu.pl

 

Editor
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM  [Academic Publishing House of the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University]

Subscription
In order to subscribe to the periodical please contact:
E-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl
Sekretariat Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM [Dean’s Office of the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University]