Kontakt

Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
e-mail: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl
www: rie.amu.edu.pl

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Prenumerata
E-mail: kinga.janka@amu.edu.pl
Dziekanat Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM