14/2020

Contents

TOMASZ GRZEGORZ GROSSE
Perception of Polish Democracy in a Comparative Approach in Relation to the European Integration Processes

RADOSŁAW ZENDEROWSKI
Zachód odzyskany albo tragedia Europy Środkowej? Państwa Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej – perspektywa kulturowo-cywilizacyjna

IRENA POPIUK-RYSIŃSKA
Suwerenność państw w międzynarodowych organizacjach integracyjnych

ANNA WIERZCHOWSKA
Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z Lizbony: pytanie o złożoność i odporność europejskiego systemu instytucjonalnego

JAROSŁAW FILIP CZUB
Reprezentacja aktorów niepaństwowych w Unii Europejskiej a polska racja stanu

ŁUKASZ DONAJ
Volodymyr Zelensky: What has Been Done in the Past Year? What’s Next?

GANNA GRABINA
The Influence of Russian Propaganda on the EU’s Interstate Relations With the Eastern European Countries (Case of Poland-Ukraine)

AGATA DZIEWULSKA
The European Union’s Security Conceptualisation vs. its Risk Prevention Capabilities

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
The Cyprus Talks 2015–2017: Their Course, the Outcome, and Consequences for the European Union

ANNA POTYRAŁA
When Immigration Becomes a Necessity. ROC Immigration Policy – Lessons for Europe

MONIKA TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA
Polityka Unii Europejskiej wobec nieregularnej imigracji

KRZYSZTOF KOŹBIAŁ
Kraj Saary a początki integracji europejskiej

ARTUR NIEDŹWIECKI
Co po Unii? Polska a procesy (dez)integracyjne w Europie

CEZARY TROSIAK
Conditions for Initiating the Procedure of Poland’s Withdrawal from the European Union

BOŻENA GIERAT-BIEROŃ
Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki

ELŻBIETA KUŻELEWSKA
Europejska inicjatywa obywatelska – wyzwanie czy zmarnowana szansa?

ERYK PIESZAK
The Culture of Consumption as a Consequence of the Economic Process in the Context of Changes in the European Union

IRMA SŁOMCZYŃSKA
Governance within European Space Policy

PAWEŁ TURCZYŃSKI
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – ambitne plany, skromne możliwości, potężni konkurenci 

MAGDALENA KAROLAK-MICHALSKA
Ethnopolitical processes as determinants of ethnopolitical management in Eastern European countries in the context of sub-regional security

JOCHEN FRANZKE
Deutschlands Krisenmanagement in der CORONA-Pandemie. Herausforderungen
eines föderalen politisch-administrativen Systems

AGNIESZKA BIELAWSKA
Niemiecka chadecja wobec Brexitu

MARCIN BARTKOWIAK, ANNA RATAJCZAK
Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – kompetencje formalne i nieformalne  w świetle postanowień traktatu lizbońskiego i praktyki działań

OCENY I OMÓWIENIA

Józef M. Fiszer, Mateusz Czasak, Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016 (BOGDAN KOSZEL)

Aleksandra Kruk, Konferencje monachijskie ds. bezpieczeństwa (2009–2019) (BEATA MOLO)

Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje (ANNA RATAJCZAK)

Contributors