15/2021

BOGDAN KOSZEL

Chancellor Angela Merkel’s achievements and failures in the Germany’s European policy (2005-2021)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

MAREK PRAWDA

Iść wolniej, a w każdym razie inaczej. Jak zbudować opowieść o Unii po pandemii?

ZBIGNIEW CZACHÓR

The EU external policy and the 2015–2018 refugee relocation system in the light of historical institutionalism

GISELLE GARCÍA-HÍPOLA, JAVIER ANTÓN-MERINO, SERGIO PÉREZ-CASTAÑOS

The use of emotions in 2019 European Elections campaign materials

MICHAŁ M. KOSMAN

Dekada kryzysu w Libii jako wyzwanie dla Unii Europejskiej (2011–2021)

KINGA SMOLEŃ

Reakcja Unii Europejskiej na kryzys humanitarny w Syrii

KATARZYNA STACHURSKA-SZCZESIAK

Czynnik „arabskiej wiosny” w stosunkach Unia Europejska–Algieria

MAGDALENA CHYBOWSKA, ELŻBIETA TRAFIAŁEK

Modele polityki integracyjnej we współczesnej Europie

PIOTR BURGOŃSKI

Zmiany w polityce antyrasistowskiej Unii Europejskiej w latach 2000–2020

KRZYSZTOF KACZMAREK

Polityka regionalna Unii Europejskiej: wnioski z doświadczeń Finlandii w latach 1995–1999

PAWEŁ MALENDOWICZ

Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2

TOMASZ MARCINKOWSKI

Polityka antykryzysowa Unii Europejskiej w obliczu pandemii SARS CoV-2 w obszarze zdrowia publicznego w 2020 roku. W poszukiwaniu rozwiązań funkcjonalnych

EWA ŁAŹNIEWSKA, IZABELA JANICKA, TOMASZ GÓRECKI

Criteria for assessing action undertaken by border municipalities towards a “green smart city”

DARIA HEJWOSZ-GROMKOWSKA

Edukacja obywatelska w Anglii. Od polityki Partii Pracy do Brexitu – wybrane konteksty polityczne, społeczne i edukacyjne

POLINA KHMILEVSKA

The structure of the Eurosceptic movement in Poland – political and civil far-right extremists

KAMIL ŁAWNICZAK

Konsensus i jego brak w Radzie Europejskiej – analiza przypadku reelekcji Donalda Tuska w 2017 r. z perspektywy zwrotu praktycznego

MAREK KAŹMIERCZAK

„Specjaliści” od UE. O myśleniu potocznym jako granicy poznania wspólnoty europejskiej a sprawa polska (esej)

KRZYSZTOF MOLENDA, WOJCIECH NOWIAK

Unia Europejska wspólnotą wartości. Spojrzenie z perspektywy języka protestu oraz nowych środków wyrazu w Polsce

MARCIN PIECHOCKI, JACEK WYSZYŃSKI

Rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce w optyce Wiadomości TVP

ADAM BARABASZ

Between negation and engagement. European integration in Mieczysław F. Rakowski’s journalism and political activity in 1958–1990

KONRAD SŁOWIŃSKI

Kwestie historyczne w stosunkach polsko-rosyjskich w latach 2007–2015 . 337

EWA MARIA WŁODYKA

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

OCENY I OMÓWIENIA

  • Mai’a K. Davis Cross, Ireneusz Paweł Karolewski (red.), European-Russian Power Relations in Turbulent Times (ANDRZEJ PODRAZA)
  • Agnieszka Bielawska, Koncepcja unii politycznej niemieckiej chadecji na tle politycznego i gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej (1990–2017) (BEATA MOLO)
  • Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński (red.), Europejskie partie polityczne. Dyskurs programowy w Unii Europejskiej (ALEKSANDRA KRUK)
  • Janusz Józef Węc, Germany’s Position on the System Reform of the European Union in the 2002–2016 (MICHAŁ DULAK)

Contributors

Instructions for Authors