13/2019

Table of Content

MAREK ŻYROMSK
Some European roots of the personality cult phenomenon – the attempt
of comparative approach

ZBIGNIEW CZACHÓR
The political system of the European Union and the politological and political
determinants of the activity of the EU Council and the European Council

JÓZEF M. FISZER
Koncepcje reform Unii Europejskiej i jej stanowisko wobec integracji Europy

MONIKA SUS
Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa jako przedsiębiorca polityczny. Propozycja podejścia badawczego

PAWEŁ MALENDOWICZ
Radykalna myśl polityczna a bezpieczeństwo europejskich demokracji. Przykład
nacjonalizmu antysystemowego

ERHARD CROME
Für eine neue Entspannungspolitik!

MARCIN LASOŃ
Zmiany w polityce obronnej wybranych państw Unii Europejskiej
w latach 2014–2017

ŁUKASZ JUREŃCZYK
Okoliczności i postawa NATO wobec polityki militarnej Rosji na Ukrainie

ANITA ADAMCZYK
The EU’s migration policy and immigration/refugeeism in the EU in 2016–2018

MAGDALENA MUSIAŁ-KARG
Hungarian referendum on distribution of migration quotas. What about
the European solidarity?

ANDRZEJ SAKSON
Remarks on the migration crisis as a challenge to the European Union
in the twenty-first century

TOMASZ MARCINKOWSKI
Migration crisis versus the control of the borderlines within the European Union

ANNA MAGDALENA KOSIŃSKA
The problem of migration security in the current case-law of the CJEU
– the perspective of Member States

ERHARD CZIOMER
Wyzwania kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec
wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku

BEATA MOLO
The external dimension of the European Union’s energy policy and practice
of German energy policy

RADOSŁAW FIEDLER
European Union and the Unites States of America the sources of Perception
and Misperception to Iran

ALEKSANDRA KRUK
Militarne zaangażowanie Niemiec w Afryce – wybrane aspekty

PIOTR KALKA
Handel Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE)

ARTUR ŻYCKI
Regional development as a stimulator of competitiveness of the Polish economy

PIOTR TOSIEK
The Polish Vision of EU Future: Imitation of the Hungarian Model?

AGNIESZKA K. CIANCIARA
From aspiring saint to disillusioned rebel. Explaining change in the Polish narrative
of European integration

MACIEJ WALKOWSKI
Between the United States and the People’s Republic of China. The dilemma
of the European Union’s negotiation position in the context of the accelerated
technological development of the PRC

KAROL BIENIEK
Relacje Unii Europejskiej i państw regionu Azji Centralnej w obliczu kryzysu
stosunków turecko-unijnych

JUSTYNA MIECZNIKOWSKA
Formation of changing coalitions in EU agricultural policy – conceptualization
assumptions for political science research

MAŁGORZATA BIELECKA
Euroregion Karpacki – innowacyjna forma integracji społeczności lokalnych
i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej

ASSESSMENTS AND DISCUSSIONS

A. Barabasz, Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 roku) (ANNA RATAJCZAK)
Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc (red. naukowa), Podsumowanie VIII kadencji PE. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014–2019 (MICHAŁ DULAK)
R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej (ANNA RATAJCZAK)
Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej (MARTA WITKOWSKA)

Instructions for authors