12/2018

Table of Content

ESSAYS AND PAPERS

JANUSZ RUSZKOWSKI
Usytuowanie OLAF w systemie wielopoziomowego zarządzania Unii Europejskiej

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
Rada Europejska w procesie przekształceń strukturalnych 1961-1977

JANUSZ JÓZEF WĘC
Germany’s Stance on the EU Treaty Reform in the Years 2005-2009

SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI
Three dimensions of modern terrorism in the European Union

JADWIGA KIWERSKA
Donald Trump and Difficult Relations with Europe

JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA
Chinese Belt and Road Initiative – the perspective of the Federal Republic
of Germany

BOGDAN KOSZEL
The role of the Bundestag in shaping the European policy of reunited Germany

IZABELA JANICKA
Prorussisches Lobbying im gegenwärtigen Deutschland

YANN WERNERT
Ein Jahr Macron und Merkel. Was hat die deutsch-französische Partnerschaft
erreicht?

MAŁGORZATA JANICKA
Mechanizmy działania strefy euro a uwarunkowania wybuchu kryzysu finansowego
w strefie

KATARZYNA ŻUKROWSKA
Skuteczność reform UGiW w kontekście zagrożeń stabilności strefy

MICHAŁ DULAK
Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015-2017 w działania na rzecz
przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE

WAWRZYNIEC BANACH
Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Afryki w kontekście kryzysu
migracyjnego

RENATA PODGÓRZAŃSKA
Albania w procesie integracji z UE – stan i perspektywy akcesji

MONIKA SZYNOL
The EU perspective not for Sarajevo? Bosnia and Herzegovina’s integration
with the European Union: opportunities, challenges and perspectives

ANNA RATAJCZAK
Greece under SYRIZA government and the European Union

RADOSŁAW FIEDLER
Central Asia on the way of One Belt, One Road – implications for the European
Union

MATEUSZ PAZDEJ
Cooperation at the Institutional and Bilateral Level of the European Union
and Central Asia

MATEUSZ SMOLAGA
Unijne uwarunkowania normatywne świadczenia Oficjalnej Pomocy Rozwojowej: perspektywa europejskich wschodzących donatorów

DENIS ZHURAVLEV
Religious Representation in Russia-EU Relations: “Traditional Values” Problem

PAULINA POSPIESZNA
Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji: proces decyzyjny, trwałość i rola państw członkowskich

KRZYSZTOF ŻARNA
Slovak Republic’s accession to the European Union

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY
Consumer policy in Poland’s process of accession to the European Union

LUIZA WOJNICZ
Integracja państw Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w świetle Brexitu

ANDRZEJ CIUPIŃSKI
Polska wobec rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

ADAM BARABASZ
The Polish People’s Republic in the context of elections to the European
Parliament of the European Community (1979)

ASSESSMENTS AND DISCUSSIONS
J. Kardaś, M. Pazdej, Ł. Stachowiak, E. Stępa (red.), Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych (MARTYNA GRZELCZAK)
J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej (ANNA RATAJCZAK)
Zbigniew Czachór, Joanna Jancz (red.), Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa (ANNA SIUDA)

The authors of texts

Instructions for authors