4/2010

Title and editorial pages, contents

ESSAYS AND ARTICLES

JANUSZ RUSZKOWSKI
Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii Europejskiej  

MIECZYSŁAW STOLARCZYK
Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosją w pierwszej dekadzie XXI wieku

JADWIGA KIWERSKA
USA-Unia Europejska. Stan i perspektywy relacji transatlantyckich

JERZY BABIAK
Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej

RENATA PODGÓRZAŃSKA
Perspektywy integracji państw pojugosłowiańskich z Unią Europejską

TOMASZ KUBIN
Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony

MAREK REWIZORSKI
Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego – stan obecny i perspektywy

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
Mechanizmy finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej – ewolucja, uwarunkowania, perspektywy

ŁUKASZ DONAJ
Spór rosyjsko-białoruski z czerwca 2010 roku a solidarność Unii Europejskiej wobec kryzysów gazowych

MATERIALS – REVIEWS – CRITIQUES

ZBIGNIEW CZACHÓR
Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa dla Modernizacji. Komentarz politologiczny

MIRON LAKOMY
Misje pokojowe Unii Europejskiej w stosunkach francusko-amerykańskich na przełomie XX i XXI wieku

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
Turcja – geopolityczny pomost między Azją a Europą?

MAREK KAŹMIERCZAK
Izrael członkiem Unii Europejskiej? Teoria (możliwej) konieczności

JANUSZ SOLAK
Adaptacja systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w Rumunii do standardów UE

IZABELA JANICKA
Stosunki UE-Chiny w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej

MAŁGORZATA KUBICKA
Kontynuacja i zmiany. Strategia “Europa 2020”

ADAM JASKULSKI
Unia Europejska wspólnotą bezprawia? Duże i małe manipulacje w instytucjach unijnych w związku z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego

KORNELA OBLIŃSKA
Wpływ integracji europejskiej na zmianę przepisów prawa w Polsce w zakresie ochrony informacji niejawnych

LILIANA GMEREK
Implementacja i ewaluacja polityki ekologicznej Unii Europejskiej

EU DOCUMENTS

Dok. 1. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 25-26 marca 2010 r.

Dok. 2. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 28-29 października 2010 r.

Dok. 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

ASSESMENTS AND DISCUSSIONS

Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. Jacek Knopek (Marek MOLIŃSKI)

Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej (Marta ZOBENIAK)

Misje cywilne Unii Europejskiej, red. Beata Przybylska-Maszner (Jacek RAUBO)

Beata Przybylska-Maszner, Anna Potyrała, Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Marcin PIECHOCKI)

Aleksandra Kruk, Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992 (Marta ZOBENIAK)