1/2007

Title and editorial pages, contents

ESSAYS AND PAPERS

Andrzej Podraza
Konferencja Międzyrządowa jako metoda reformowania Unii Europejskiej

Zbigniew Czachór
Suwerenność, współzależności i legitymizacja systemu integracyjnego Unii Europejskiej

Bogdan Koszel
Traktat reformujący w stosunkach polsko-niemieckich

Piotr Mickiewicz
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony ery globalnego pokoju. Koncepcje i praktyczna implementacja na początku XXI wieku

Łukasz Bartkowiak
Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Anna Potyrała
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Unii Europejskiej ─ od traktatu z Maastricht do traktatu lizbońskiego.

Piotr Trzpis
Wspólna Polityka Rybacka Unii Europejskiej

Adam Barabasz
Polska Ludowa wobec europejskich inicjatyw integracyjnych w latach 1946-1957

MATERIALS – REVIEWS – CRITIQUES

Ryszarda Formuszewicz
Między słowami. Polska i niemiecka wizja integracji europejskiej w deklaracji berlińskiej.

Donat Jerzy Mierzejewski
Przemiany  myślenia o bezpieczeństwie europejskim

Wojciech Stankiewicz

 Budżet unii Europejskiej – kierunki ewolucji systemu finansowania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2007-2013

Tomasz Szymczyński
Dylematy wokół instytucji referendum europejskiego

Tomasz Brańka
Status terytorium zamorskiego Wspólnot Europejskich na przykładzie Grenlandii.

Tomasz Hoffmann  
Ocena przygotowania Wielkopolski do wdrażania i zarządzania Wielkopolskim Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

EU DOCUMENTS

Dok.1.Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli (8–9 marca 2007 r.)

Dok.2. Konkluzji prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli (21-22
czerwca 2007)

Dok.3.Mandat Konferencji Międzyrządowej

Dok.4. Prezydencja portugalska Rady

Dok.5. Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli (14 grudnia 2007 r.)

ASSESMENTS AND DISCUSSIONS

Andrzej Podraza (red.), Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo? (omów. Joanna Ciesielska)

Guy Verhofstadt, Stany Zjednoczone Europy (omów. Mikołaj J.Tomaszyk)

Z. Czachór, Unia Europejska po Traktacie Ustanawiającym Konstytucję dla Europy
(omów. Adam Jaskulski)

Irma Słomczyńska, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie (omów. Adam Jaskulski)

Z. Czachór (red.), 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją (omów. Błażej Grygo)