Redakcja

Redaktor Naczelny     
prof. dr hab. Bogdan Koszel (CV) – bogdan.koszel@amu.edu.pl

Członkowie Kolegium Redakcyjnego     
dr Adam Barabasz, prof. dr hab. Zbigniew Czachór, prof. dr hab. Radosław Fiedler,  dr Marcin Piechocki, prof. dr hab. Tomasz R. Szymczyński, prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

Zastępca Redaktora Naczelnego i Sekretarz Redakcji     
dr Beata Przybylska-Maszner – beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

Zastępca Sekretarza Redakcji
mgr Joanna Jancz – joanna.jancz@amu.edu.pl

Redaktorzy językowi
dr Agnieszka Mielczarek (język polski), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Marcel Bethan (język niemiecki)
dr Malcolm Czopinski (język angielski), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
doc. Oleg Mikhailev (język rosyjski), Państwowy Uniwersytet w Woroneżu

Redaktorzy tematyczni

Prawo, polityka wewnętrzna
prof. dr hab. Zdzisław Najder Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, wse@wse.krakow.pl

Gospodarka
prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdzisław.puslecki@amu.edu.pl

Polityka zagraniczna
prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska, Instytut Zachodni w Poznaniu, kiwerska@iz.poznan.pl

Bezpieczeństwo, obrona
prof. dr hab. Donat Mierzejewski, rektor PWSZ w Pile, donat.mierzejewski@gmail.com

Społeczeństwo
prof. dr hab. Andrzej Sakson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, andrzej.sakson@amu.edu.pl

Kultura
prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, anna.wolff-poweska@amu.edu.pl

Redaktor statystyczny
dr Bolesław Suchocki