Redakcja

Redaktor Naczelny     
prof. dr hab. Bogdan Koszel (CV) – bogdan.koszel@amu.edu.pl

Członkowie Kolegium Redakcyjnego     
dr Adam Barabasz, prof. dr hab. Zbigniew Czachór, prof. dr hab. Radosław Fiedler,  dr Marcin Piechocki, prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

Zastępca Redaktora Naczelnego i Sekretarz Redakcji     
dr Beata Przybylska-Maszner – beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

Zastępca Sekretarza Redakcji
mgr Joanna Jancz – joanna.jancz@amu.edu.pl

Redaktorzy językowi
dr Agnieszka Mielczarek (język polski), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Marcel Bethan (język niemiecki)
dr Malcolm Czopinski (język angielski), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
doc. Oleg Mikhailev (język rosyjski), Państwowy Uniwersytet w Woroneżu

Redaktorzy tematyczni

Prawo, polityka wewnętrzna
prof. dr hab. Zdzisław Najder Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, wse@wse.krakow.pl

Gospodarka
prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdzisław.puslecki@amu.edu.pl

Polityka zagraniczna
prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska, Instytut Zachodni w Poznaniu, kiwerska@iz.poznan.pl

Bezpieczeństwo, obrona
prof. dr hab. Donat Mierzejewski, rektor PWSZ w Pile, donat.mierzejewski@gmail.com

Społeczeństwo
prof. dr hab. Andrzej Sakson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, andrzej.sakson@amu.edu.pl

Kultura
prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, anna.wolff-poweska@amu.edu.pl

Redaktor statystyczny
dr Bolesław Suchocki