Rada Naukowa

Przewodniczący
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie
Dr hab. Erhard Crome, analityk Fundacji Róży Luksemburg
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
Dr Ettore Deodato, Uniwersytet w Sienie – Włochy
Prof. Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Heinz Kleger, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Lutz Kleinwächter, Uniwersytet w Poczdamie
Prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie, redaktor naczelny dwumiesięcznika „WeltTrends”
Prof. dr hab. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. Peter Terem, Uniwersytet im Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji
Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski

Prof. Władysław Bartoszewski, sekretarz stanu w kancelarii premiera RP; pełnomocnik rządu ds. dialogu międzynarodowego